Přihlášení a registrace

Vytvoření nového uživatelského účtu

Základní údaje

Osobní údaje
Údaje o organizaci

Přístup k těmto informacím je omezen jen pro registrované uživatele. Podmínkou je vyplnění rozšířené registrace. Registrace bude povolena jen zaměstnancům skupiny ČEZ a vybraným zhotovitelům (externím projekčním a montážním firmám zajišťujícím smluvní investiční činnost pro ČEZ Distribuci, a.s.). Zhotovitelé mohou být vyzváni k doložení potřebných podkladů k registraci. Tato aplikace je přednostně určena pro registrované uživatele SW rozpočtování staveb. Z důvodu ověření oprávněnosti registrace může schválení nebo zamítnutí trvat i několik dní. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vyplněním tohoto formuláře a odesláním registrace prohlašujeme, že budeme používat nám následně zpřístupněné podnikové normy energetiky PNE, při dodržování zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, za těchto podmínek:

  • normy budou používány pouze na činnost prováděnou na zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., na základě smlouvy
  • normy nebudou poskytovány třetím osobám a nebudou využívány k jiným účelům než stanoví předchozí bod

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.