Standardy | ČEZ Distribuce

Standardy

Technické informace z oblasti standardů a podpory rozpočtování určené smluvním zhotovitelům díla pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v oblasti distribučních sítí

Vítejte v sekci Standardy

Stránky v této sekci jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům.

Pro přihlášení použijte odkaz Přihlásit.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.