Návod k registraci | ČEZ Distribuce

Registrace uživatele

Registrace uživatele na webu www.cezdistribuce.cz

Registrace uživatelů probíhá pomocí standardního formuláře. Standardní formulář obsahuje povinné kolonky Příhlašovací jméno, Heslo (Heslo znovu - pro kontrolu), Jméno, Příjmeníemail, přičemž emailPřihlašovací jméno jsou ověřovány na jedinečnost. Dále obsahuje část Údaje o organizaci pro uživatele, kteří mají zájem o přístup do sekce Standardy a část Odběr novinek s volbou pro objednání pravidelného zasílání Aktualit ze sekce Standardy emailem (platí pouze pro uživatele s přístupem do sekce Standardy).

Registrace probíhá následovně:

 1. Uživatel odešle své údaje v rámci systému, vyplní i dotazník Standardy (kde musí vyplnit povinné údaje Společnost).

  Registrace uživatele
  Obecná část registrace uživatele

  Registrace uživatele pro sekci Standardy
  Údaje pro registraci uživatele pro přístup do sekce Standardy

 

 1. Registrovaný uživatel se vytvoří v systému jako standardní uživatel prezentace a uloží se do skupiny uživatelů www.cezdistribuce.cz.
 2. Po potvrzení registrace a vyplnění formuláře aplikace Standardy, se odešle na zadanou emailovou adresu, informace o tom, že se uživatel pokouší zaregistrovat mezi uživatele Standardy. Mimo to se informace uloží do databáze jako nová informace.
 3. V emailu bude uvedeno jméno, login, a ostatní vyplněná políčka formuláře. Registrace uživatelů je realizována s kontrolou unikátnosti IČ a kontaktního emailu v databázi již zaregistrovaných uživatelů.
 4. Pokud se bude jednat o oprávněného uživatele tohoto systému, administrátor jednoduchým kliknutím na odkaz schválení v emailu přidělí práva uživateli na čtení všech složek ve struktuře (jedná se např. o složky standardy, normy, aktualizace software).
 5. Registrovaný uživatel dostane po schválení pomocí odkazu emailem zprávu o povolení přístupu do systému aplikace.
 6. Díky standardní funkcionalitě personalizace webu (registrace, přihlašování) je možné nechat si vygenerovat a zaslat nové heslo na email.